گروه محصولات

  {{desc}}{{desc}}{{desc}}
  نام محصول قیمت تعداد قيمت كل حذف
  مجموع : 0
  راهـنمـایـی : در صورتی که قصد خرید محصولات بیشتری را دارید بر روی گزینه «بازگشت به فروشگاه و افزودن محصول» کلیک کنید تا به فروشگاه برگشته و با کلیک روی گزینه خرید دیگر محصولات آنها را به سبد خرید خود افزوده و سپس خرید خود را نهایی کنید.
  در صورتی که قصد خرید تنها همین محصول را دارید ، با کلیک روی «نهایی کردن خرید» خرید خود را مرحله به مرحله تکمیل کنید .
  شما 2 كالا در سبد خريد خود داريد


  توجه : بیننده محترم این یک سایت تبلیغاتی عمومی و مربوط به فروشندگان مختلف است و در هر کالا یا صفحه ای از سایت اگر کوچکترین مشکل یا تخلفی مشاهده نمودید لطفاً مراتب را از طریق لینک « گزارش تخلف » اطلاع دهید تا در اسرع وقت پیگیری و با فرد متخلف برخورد شود و کالا و توضیحات وی نیز حذف شود و در صورت نیاز مشخصات فرد متخلف به مراجع قانونی ذیصلاح اعلام شود.
  از همکاری شما در جهت سالم سازی فضای کسب و کار اینترنتی صمیمانه متشکریم


  بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA

  • توضيحات بيشتر در مورد محصول "بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA" :

   این فایل به صورت word و دارای 170  صفحه میباشد.

   فصل اول: آنالیز دینامیکی با استفاده از بردارهای ریتز وابسته به بار
   بخش اول: تحلیل دینامیکی..........................
   مقدمه.........................................
   1-1- اصول اولیه تحلیل دینامیکی...................
   2-1- تعادل دینامیکی..............................
   3-1- روش حل گام به گام...........................
   4-1- روش برهم نهی مدی............................
   5-1- تحلیل طیف پاسخ..............................
   6-1- حل در حوزه فرکانس...........................
   7-1- حل معادلات خطی...............................
   بخش دوم: محاسبه بردارهای متعامد بر جرم و سختی......
   مقدمه.........................................
   1-2- روش جستجوی دترمینانی........................
   2-2- کنترل ترتیب استورم..........................
   3-2- متعامد سازی گرام اشمیت......................
   4-2- تکرار زیر فضای بلوکی........................
   5-2- حل سیستمهای منفرد...........................
   6-2- ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار...........
   بخش سوم: کلیات روش LDR...........................
   1-3- روش جداسازی دو مرحله ای در تحلیل سازه ها....
       1-1-3- جداسازی مسائل خطی دینامیکی به وسیله برهم نهی مدی 
   2-3- استفاده از بردارهای ریتز در دینامیک سازه ها.
       1-2-3- روش ریلی برای سیستمهای تک درجه آزادی..
   3-3- تولید خودکار بردارهای ریتز وابسته به بار....
   4-3- تاثیر فرمول بندی اجزای محدود بر ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار...................................................
       1-4-3- ماتریس جرم............................
       2-4-3- بردار بارگذاری........................
           1-2-4-3- محتوای فرکانسی..................
           2-2-4-3- توزیع مکانی.....................
   بخش چهارم: ارتباط میان الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار و روش Lanczos...................................................
   1-4- روش Lanczos...................................

   2-4- خواص اساس بردارهای ریتز وابسته به بار.......

   3-4- نکاتی در مورد تعامد بردارهای پایه ریتز وابسته به بار   
   4-4- تحلیل سیستمهای با میرایی....................
       1-4-4- روند حل برای میرایی متناسب (با ماتریس سختی) 
       2-4-4- روند حل برای میرایی غیر متناسب........
   5-4- فلسفه اساسی فراسوی بردارهای ریتز وابسته به بار    
   بخش پنجم: توسعه تخمین خطا برای بردارهای ریتز وابسته به بار  
   1-5- تخمین های خطای مکانی برای ارائه بارگذاری....
   2-5- ارائه بارگذاری به وسیله پایه بردارهای ریتز وابسته به بار   
   3-5- تخمین های خطا با استفاده از مجموع بارهای ارائه شده
   4-5- تخمین خطا براساس معیار اقلیدسی بردار خطای نیرو    
   5-5- روشهای جمع بندی برای آنالیز برهم نهی مستقیم بردار 
       1-5-5- روش تصحیح استاتیکی....................
       2-5-5- روش شتاب مدی..........................
   6-5- رابطه میان بردارهای ریتز وابسته به بار و حل مقدار ویژه دقیق
   بخش ششم: الگوریتمی جدید برای ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار  
   1-6- استقلال خطی بردارهای ریتز وابسته به بار......
       1-1-6- روش Lanczos و مساله از دست دادن تعامد...
       2-1-6- بردارهای ریتز وابسته به بار و مساله از دست دادن تعامد
       3-1-6- باز متعامد سازی انتخابی...............
       4-1-6- کاربرد کامپیوتری متعامد سازی انتخابی..
   2-6- تنوع محاسباتی الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار
       1-2-6- بردارهای ریتز LWYD....................
       2-2-6- کاربرد کامپیوتری با استفاده از فرم کاهش یافته سه قطری
   3-6- کاربرد عددی روی سیستمهای ساده سازه‌ای........
       1-3-6- حل مثال با استفاده از برنامه CALSAP....
       2-3-6- توضیح مدل ریاضی.......................
       3-3-6- ارزیابی گونه های محاسباتی الگوریتم ریتز
   بخش هفتم: تحلیل دینامیکی غیرخطی با برهم نهی مستقیم بردارهای ریتز
   1-7- منبع و حد رفتار غیرخطی......................
   2-7- تکنیک های راه حل برای تحلیل دینامیکی غیرخطی.
   3-7- روشهای انتگرال گیری مستقیم..................

   4-7- روشهای برهم نهی برداری......................

   5-7- گزینش بردارهای انتقال برای روشهای برهم نهی..
   6-7- خط مشی های حل سیستمهای غیرخطی کلی...........
   7-7- خط مشی های حل سیستمهای غیرخطی محلی..........
   بخش هشتم: توصیف فیزیکی الگوریتم ریتز و ارائه چند مثال  
   1-8- مقایسه حل با استفاده از بردارهای ویژه و بردارهای ریتز  
   مثال 1:
   مثال 2:
   مثال 3:
   بخش نهم: تحلیل دینامیکی با استفاده از بردارهای ریتز    
   1-9- معادله حرکت کاهش یافته......................
   نتیجه............................................
   مراجع فصل اول....................................
   ضمیمه............................................
   فصل دوم: آنالیز استاتیکی فزاینده غیرخطی مودال (MPA)
   بخش اول: آنالیز استاتیکی فزاینده غیرخطی..........
   1-1- روندهای تحلیلی..............................
   2-1- پیدایش روش غیرخطی استاتیکی..................
   3-1- فرضیات اساسی................................
       1-3-1- کنترل براساس نیرو یا تغییر مکان.......
       2-3-1- الگوهای بارگذاری......................
       3-3-1- تبدیل سازه MDF به SDF..................
       4-3-1- تغییر مکان هدف........................
       5-3-1- حداکثر شتاب زمین......................
   4-1- روش آنالیز استاتیکی غیرخطی..................
   5-1- روش گام به گام در محاسبه منحنی ظرفیت........
       1-5-1- روش گام به گام محاسبه منحنی ظرفیت.....
   6-1- محدودیتهای POA..............................
   بخش دوم: MPA.............................................................................................................................
   1-2- معادلات حرکت.................................
   2-2- معرفی سیستمهای مورد بررسی و حرکت زمین.......
   3-2- روند تقریبی تحلیل...........................
       1-3-2- بسط مدی نیروهای موثر..................
       2-3-2- ایده اساسی............................
   4-2- روشUMRHA..........................................................................................................................
       1-4-2- سیستمهای خطی..........................
       2-4-2- سیستمهای غیرخطی.......................
   5-2- MPA.........................................
       1-5-2- سیستمهای الاستیک.......................
       2-5-2- سیستمهای غیرالاستیک....................
   6-2- خلاصه MPA....................................
   7-2- برآورد روش..................................

   شکل 1-1- ایده آل سازی سازه با جرم گسترده.........

   شکل 1-3- الگوریتم ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار    
   شکل 2-3- نیروهای اینرسی و الاستیک در مقابل فرکانسهای مدی
   شکل 1-4- روش Lanczos...............................
   شکل 1-5- مقایسه مقیاسهای مختلف خطا ارائه شده توسط روابط مختلف   
   شکل 2-5- الگوریتم ترکیب بردارهای ریتز وابسته به‌ار وتکرار زیرفضا برای حل مساله ویژه عمومی...................................
   شکل 1-6- الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار (اصلاح شده)    
   شکل 2-6- مدل فرضی سکوی دریایی....................
   شکل 3-6- ارائه بارگذاری موج معیار خطای اقلیدسی...
   شکل 4-6- ارائه بارگذاری زلزله معیار خطای اقلیدسی.
   شکل 5-6- سطح تعامد باقی مانده با استفاده از الگوریتمهای مختلف   
   شکل 6-6- حداکثر خطا در نیروی برشی تیر (بارگذاری موج)   
   شکل 7-6- حداکثر خطا در نیروی برشی تیر (بارگذاری زلزله) 
   شکل 8-6- اشکال مدی برای همگرایی بارگذاری موج.....
   شکل 9-6- اشکال مدی برای همگرایی بارگذاری زلزله...

   جدول 1-6- تعداد عملیات لازم برای روندهای متعامدسازی

   جدول 2-6- حداکثر خطا در نیروی برشی تیر (%) بارگذاری زلزله   
   جدول 1-8- درصد خطا (ریتز و ویژه).................
   جدول 2-8- مشارکت جرمی (مقادیر ویژه)..............
   جدول 3-8- مشارکت جرمی (ریتز).....................
   جدول 4-8- مشارکت جرمی (مقادیر ویژه دقیق).........
   جدول 5-8- مشارکت جرمی (بردارهای ریتز)............ 

   • برچسب محصول "بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA" :

  محصولات مشابه